RUZB actualiteit

 • Feiten en cijfers

  Feiten en cijfers

  De zeven universitaire ziekenhuizen vertegenwoordigen samen een omzet van 3,6 miljard euro. Samen zijn ze verantwoordelijke voor 28.000 werknemers, waarvan meer dan 2.800 full time geneesheer-specialisten en 2.540 geneesheer-specialisten in opleiding. De Universitaire Ziekenhuizen zijn vaak een belangrijke werkgever in hun regio en hebben aldus een belangrijke maatschappelijke rol.

  Lees meer
 • Acties

  Campagne vraagt meer middelen voor onderzoek aan UZ’s

  De RUZB lanceert een sensibiliseringscampagne voor de onderfinanciering van het onderzoek in haar universitaire ziekenhuizen, dit onderzoek vormt de schakel tussen het fundamenteel en het klinisch onderzoek en biedt patiënten uitzicht op nieuwe innovatieve therapieën. Het zorgt voor de overdracht en snelle vertaling van nieuwe inzichten en vernieuwde technologieën naar diagnoses en behandelingen ten voordele van de patiënt. Maar ook voor de opleiding van arts-onderzoekers en de state of the art zorg voor patiënten die nergens anders meer terecht kunnen, zijn er te weinig financiële middelen. Dit alles legt een zware hypotheek op de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

  Lees meer
 • Activiteiten

  Persconferentie 18 december 2013

  De Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België, die de zeven universitaire ziekenhuizen van ons land groepeert, lanceerde samen met hun respectieve universiteiten een oproep aan de regering om meer middelen vrij te maken voor klinische wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van arts-onderzoekers en tertiaire zorg. Deze extra middelen zijn nodig opdat de universitaire ziekenhuizen hun specifieke taken verder naar behoren kunnen blijven vervullen : het op één plek aanleveren van de beste zorg, het ontwikkelen en toepassen van de nieuwste technologieën, en de opleiding van artsen-specialisten en tal van paramedici opdat de patiënt de beste zorg krijgt.

  Lees meer
 • Acties

  UZ’s vragen politici aandacht voor onderzoek

  Sinds begin dit jaar brengt de RUZB de onderfinanciering van het onderzoek aan onze UZ’s ook onder de aandacht van de regeringsleiders en de voorzitters van de politieke partijen. De 7 UZ’s zijn samen goed voor 80% van de bijdrage aan het biomedisch onderzoek in dit land, de opleiding van de geneesheer-specialisten en de state of the art zorg voor patiënten die nergens anders meer terecht kunnen. De RUZB vraagt de politici oog te hebben voor de onderfinanciering en de gevolgen hiervan voor de zorg voor de patiënt. Het onderzoek in de UZ’s vormt een schakel tussen wat in het labo gebeurt en de vaak ernstig zieke patiënt. De chronische onderfinanciering leidt ertoe dat vooral ernstig zieke patiënten in de kou komen te staan.

   

  Lees meer