Over RUZB

De Belgische universitaire ziekenhuizen zorgen samen voor een continue verbetering van de gezondheidszorg. Daarbij is het verwerven van kennis en nieuwe inzichten essentieel : kennis ontwikkelen door baanbrekend wetenschappelijk onderzoek ; die kennis toepassen in de meest complexe zorgsituaties en die kennis vervolgens doorgeven via onderwijs en opleiding. Daarbij is de nauwe interactie tussen ziekenhuis en de medische faculteit cruciaal en onderscheiden de UZ’s zich van de algemene ziekenhuizen.