Doelstelling

" De Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België behartigt de belangen van de zeven UZ's in ons land. "

De Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België groepeert de zeven universitaire ziekenhuizen in België. De vereniging zet zich in voor het behartigen en het verdedigen  van de specifieke rol van de 7 UZ’s namelijk de unieke combinatie van onderzoek, opleiding en zorg aan het bed van de patiënt. De vereniging werd opgericht in 1998.

In september 1998 werd de RUZB opgericht door de vertegenwoordigers van de directies van het :

 • het Universitair Ziekenhuis Brussel (VUB)
 • het Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Sart Tilman (ULG)
 • het Universitaire Ziekenhuis Leuven (KU Leuven)
 • de Cliniques Universitaires Saint Luc (UCL)
 • het Universitair Ziekenhuis Gent (UGent)
 • de Cliniques Universitaires de Bruxelles Hôpital Erasme (ULB)
 • het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UIA)

Het dagelijks bestuur van de vzw bestaat uit de CEO’s van de zeven Universitaire ziekenhuizen, en de respectievelijke medisch of financieel directeurs van hun ziekenhuis.  Het voorzitterschap wordt waargenomen door één van de directeurs van de zeven universitaire ziekenhuizen voor een termijn van één jaar. De huidige voorzitter is Johnny Van Der Straeten, gedelegeerd bestuurder van het UZA, het ondervoorzitterschap wordt waargenomen door Dr. Renaud Mazy afgevaardigd bestuurder van de Cliniques Universitaires Saint-Luc. 

De Raad van Bestuur vergadert minstens éénmaal per maand en is samengesteld uit de volgende leden :

 • Pr.  Wim Robberecht (UZ Leuven)
 • Pr. Katrien Kesteloot (UZ Leuven)
 • Dr. Renaud Mazy (CUSL)
 • Dr. Jean-Louis Vanoverschelde (CUSL)
 • Pr. Marc Noppen (UZ Brussel)
 •  Olivier Naeyaert (UZ Brussel)
 • Julien Compère (CHU de Liège)
 • Pr. Pierre Gillet (CHU de Liège)
 • Johnny Van Der Staeten (UZA)
 • Pr. Guy Hans (UZA)
 • Pr. Johan Kips (Hôpital Erasme)
 • Pr. Jean-Paul Van Voorde (Hôpital Erasme)
 • Pr. Eric Mortier (UZ Gent)
 • Pr. Kristof Eeckloo (UZ Gent)