Pers en standpunten

  • Tekort aan middelen voor toegepast klinisch onderzoek hypothekeert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen

    “Tekort aan middelen voor toegepast klinisch onderzoek hypothekeert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten met complexe of zeldzame aandoening aandoeningen” (persbericht woensdag 18 december 2013)

    De Raad van Universitaire ziekenhuizen van België*, die de zeven Universitaire ziekenhuizen van ons land groepeert, lanceert samen met hun respectieve Universiteiten een oproep aan de regering om meer middelen vrij te maken voor het klinisch wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van arts-onderzoekers en tertiaire zorg. Deze extra middelen zijn nodig opdat de Universitaire ziekenhuizen hun specifieke taken verder naar behoren kunnen blijven vervullen: het op één plek aanleveren van de beste mogelijke zorg, het ontwikkelen en toepassen van de nieuwst technologieën, en de opleiding van artsen-specialisten en tal van paramedici opdat de patiënt de beste zorg krijgt.

    Lees meer