Home

Over RUZB

De Raad van Universitaire Ziekenhuizen werd opgericht in 1998. De vereniging heeft tot doel de initiatieven en de belangen van de zeven universitaire ziekenhuizen in België inzake onderzoek, tertiaire zorg en opleiding van geneesheer-specialisten te coördineren en te verdedigen.

RUZB actualiteit

 • Nieuws

  RUZB vraagt budgetgarantie bij netwerkvorming en duidelijkheid over supraregionale zorgfuncties

  De zeven Belgische universitaire ziekenhuizen vragen budgetgarantie en meer duidelijkheid omtrent de supraregionale zorgfuncties
  Op 6 november 2018 organiseerde de Kamer een hoorzitting over het wetsontwerp klinische ziekenhuisnetwerken. De zeven universitaire ziekenhuizen van ons land wijzen er echter op dat het netwerkinitiatief tot nog toe niet voldoende ondersteund wordt door een aangepaste financiering en dat de eerder beloofde budgettaire garantie uitblijft. De RUZB/CHAB herinnert de beleidsinstanties op hun verantwoordelijkheid om het finale doel van de netwerkvorming te bewaren. We menen dat een correcte communicatie van de doelstellingen nodig is en dat het beleid een duidelijke boodschap moet geven inzake supraregionale zorg.

  Lees meer
 • Nieuws

  Hoop op behandeling voor spinale musculaire atrofie

  Voor spinale musculaire atrofie bestond tot nog toe geen behandeling. Veelbelovende gentherapieën brengen daar verandering in. Het Neuromusculair referentiecentrum van het UZ Gent werkt mee aan baanbrekende klinische studies.

  Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame progressieve aandoening die de spieren aantast. Ze wordt veroorzaakt door degeneratie van de motorneuronen in het ruggenmerg. Als die cellen niet behoorlijk functioneren, sturen ze geen of gebrekkige signalen naar de spieren, zodat die atrofiëren.

  Lees meer
 • Nieuws

  Evidence-based studies bevelen nieuwe manier van werken aan bij patiënten diabetes type 2

  Nieuwe internationale richtlijnen scheppen duidelijkheid voor artsen

  Vrijdag 5 oktober 2018 — Voor patiënten met diabetes type 2 bestaan honderden verschillende types van geneesmiddelen. Dat zorgt voor onzekerheid bij artsen en maakt het moeilijk om patiënten de behandeling te geven die hen de best mogelijke levenskwaliteit geeft. De Amerikaanse en Europese diabetesorganisatie maakten daarom een duidelijk overzicht met richtlijnen, gebaseerd op een stappenplan met uitsluiting. Zo krijgt een patiënt met diabetes type 2 die ook hartlijden, hartfalen of chronisch nierlijden heeft, voortaan een specifieke groep medicijnen waarvan zwart op wit bewezen is dat ze patiënten met dat type aandoeningen langer laten leven.

  Lees meer
 • Nieuws

  Universitaire ziekenhuizen vragen 60 miljoen extra

  4,6 % van hun budget: dat is wat de zeven Belgische universitaire ziekenhuizen krijgen voor het verzekeren van hun universitaire opdrachten. In Nederland, Duitsland en Zwitserland loopt dit percentage op tot meer dan 20%. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijkende studie over de financiering van de specifieke missies van de Universitaire ziekenhuizen in acht landen.

  Lees meer
 • Nieuws

  hervorming ziekenhuisfinanciering

  In het stappenplan voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid tijd voorzien voor een brede consultatie van alle betrokkenen (tot september 2014). Met het oog op een hervorming van de ziekenhuisfinanciering werkten een aantal experts binnen de RUZB een vernieuwd model uit voor de toekomstige ziekenhuisfinanciering. Dit model focust op een envoudige, stabiele, billijke en resultaatgerichte financiering die tegelijk rekening houdt met de moeilijke economische situatie en dus aanzet tot beheersing van het volume  en tegelijkertijd streeft naar een beheersing van kosten.

  Lees meer
 • Nieuws

  Open brief, De Tijd 29 april 2014

  Als we nog topzorg willen, dan moet de onderfinanciering van de universitaire ziekenhuizen stoppen

  De onderfinanciering van de universitaire ziekenhuizen brengt de kwaliteit van onze gezondheidszorg in gevaar. Weinigen beseffen hoe belangrijk de kruisbestuiving in onze universitaire ziekenhuizen is tussen het wetenschappelijk onderzoek, de zorg voor patiënten met ernstige complexe aandoeningen en het onderwijs.
  Lees meer
 • Feiten en cijfers

  Cijfers

  De zeven universitaire ziekenhuizen vertegenwoordigen samen een omzet van 3,6 miljard euro. Samen zijn ze verantwoordelijke voor 28.000 werknemers, waarvan 2.800 full time geneesheer-specialisten en 2.280 geneesheer-specialisten in opleiding. De Universitaire Ziekenhuizen zijn vaak een belangrijke werkgever in hun regio en hebben aldus een belangrijke maatschappelijke rol.

  Lees meer