Home

Over RUZB

De Raad van Universitaire Ziekenhuizen werd opgericht in 1998. De vereniging heeft tot doel de initiatieven en de belangen van de zeven universitaire ziekenhuizen in België inzake onderzoek, tertiaire zorg en opleiding van geneesheer-specialisten te coördineren en te verdedigen.

RUZB actualiteit

 • Nieuws

  Universitaire ziekenhuizen vragen 60 miljoen extra

  4,6 % van hun budget: dat is wat de zeven Belgische universitaire ziekenhuizen krijgen voor het verzekeren van hun universitaire opdrachten. In Nederland, Duitsland en Zwitserland loopt dit percentage op tot meer dan 20%. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijkende studie over de financiering van de specifieke missies van de Universitaire ziekenhuizen in acht landen.

  Lees meer
 • Nieuws

  hervorming ziekenhuisfinanciering

  In het stappenplan voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid tijd voorzien voor een brede consultatie van alle betrokkenen (tot september 2014). Met het oog op een hervorming van de ziekenhuisfinanciering werkten een aantal experts binnen de RUZB een vernieuwd model uit voor de toekomstige ziekenhuisfinanciering. Dit model focust op een envoudige, stabiele, billijke en resultaatgerichte financiering die tegelijk rekening houdt met de moeilijke economische situatie en dus aanzet tot beheersing van het volume  en tegelijkertijd streeft naar een beheersing van kosten.

  Lees meer
 • Nieuws

  Open brief, De Tijd 29 april 2014

  Als we nog topzorg willen, dan moet de onderfinanciering van de universitaire ziekenhuizen stoppen

  De onderfinanciering van de universitaire ziekenhuizen brengt de kwaliteit van onze gezondheidszorg in gevaar. Weinigen beseffen hoe belangrijk de kruisbestuiving in onze universitaire ziekenhuizen is tussen het wetenschappelijk onderzoek, de zorg voor patiënten met ernstige complexe aandoeningen en het onderwijs.
  Lees meer
 • Feiten en cijfers

  Cijfers

  De zeven universitaire ziekenhuizen vertegenwoordigen samen een omzet van 3,2 miljard euro. Samen zijn ze verantwoordelijke voor 27.500 werknemers, waarvan 2.500 full time geneesheer-specialisten en 1.900 geneesheer-specialisten in opleiding. De Universitaire Ziekenhuizen zijn vaak een belangrijke werkgever in hun regio en hebben aldus een belangrijke maatschappelijke rol.

  Lees meer
 • Acties

  Campagne vraagt meer middelen voor onderzoek aan UZ’s

  De RUZB lanceert een sensibiliseringscampagne voor de onderfinanciering van het onderzoek in haar universitaire ziekenhuizen, dit onderzoek vormt de schakel tussen het fundamenteel en het klinisch onderzoek en biedt patiënten uitzicht op nieuwe innovatieve therapieën. Het zorgt voor de overdracht en snelle vertaling van nieuwe inzichten en vernieuwde technologieën naar diagnoses en behandelingen ten voordele van de patiënt. Maar ook voor de opleiding van arts-onderzoekers en de state of the art zorg voor patiënten die nergens anders meer terecht kunnen, zijn er te weinig financiële middelen. Dit alles legt een zware hypotheek op de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

  Lees meer
 • Activiteiten

  Persconferentie 18 december 2013

  De Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België, die de zeven universitaire ziekenhuizen van ons land groepeert, lanceerde samen met hun respectieve universiteiten een oproep aan de regering om meer middelen vrij te maken voor klinische wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van arts-onderzoekers en tertiaire zorg. Deze extra middelen zijn nodig opdat de universitaire ziekenhuizen hun specifieke taken verder naar behoren kunnen blijven vervullen : het op één plek aanleveren van de beste zorg, het ontwikkelen en toepassen van de nieuwste technologieën, en de opleiding van artsen-specialisten en tal van paramedici opdat de patiënt de beste zorg krijgt.

  Lees meer
 • Acties

  UZ’s vragen politici aandacht voor onderzoek

  Sinds begin dit jaar brengt de RUZB de onderfinanciering van het onderzoek aan onze UZ’s ook onder de aandacht van de regeringsleiders en de voorzitters van de politieke partijen. De 7 UZ’s zijn samen goed voor 80% van de bijdrage aan het biomedisch onderzoek in dit land, de opleiding van de geneesheer-specialisten en de state of the art zorg voor patiënten die nergens anders meer terecht kunnen. De RUZB vraagt de politici oog te hebben voor de onderfinanciering en de gevolgen hiervan voor de zorg voor de patiënt. Het onderzoek in de UZ’s vormt een schakel tussen wat in het labo gebeurt en de vaak ernstig zieke patiënt. De chronische onderfinanciering leidt ertoe dat vooral ernstig zieke patiënten in de kou komen te staan.

   

  Lees meer