Universitaire ziekenhuizen vragen 60 miljoen extra

4,6 % van hun budget: dat is wat de zeven Belgische universitaire ziekenhuizen krijgen voor het verzekeren van hun universitaire opdrachten. In Nederland, Duitsland en Zwitserland loopt dit percentage op tot meer dan 20%. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijkende studie over de financiering van de specifieke missies van de Universitaire ziekenhuizen in acht landen.

De zeven UZ’s  en de universiteiten realiseren in ons land het merendeel van de biomedische research output. Vandaag spitst dit onderzoek zich onder meer toe op complexe en of zeldzame aandoeningen waarvoor geen afdoende behandeling voorhanden is. Zonder dit onderzoek zullen patiënten met complexe aandoeningen in de kou blijven staan.

Antares voerde, in opdracht van de Raad van Universitaire ziekenhuizen van België (RUZB), een studie uit naar de universitaire missies van de UZ’s in Duitsland, Canada, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Nederland, Zweden en Zwitserland  alsook naar hun financiering.

Nederlandse UZ’s  krijgen zeven keer meer

De zeven UZ’s van ons land kregen hiervoor in 2013 139 miljoen euro of 4,6% van hun omzet. Dat is slechts één zevende van wat de Nederlandse universitaire centra krijgen voor gelijkaardige opdrachten. Duitsland en Zwitserland kunnen rekenen op 20% van hun budget. In Frankrijk, Spanje en Zweden loopt dat percentage op tot 9%, bijna het dubbele van wat de Belgische UZ’s krijgen. Ondanks de beduidende betere financiering luiden ook de Duitse, Zwitserse en Zweedse UZ’s de alarmbel omdat ze deficitair werken.

Voor wat betreft het aantal UZ’s en de specifieke taken die de UZ’s opnemen, zijn er opvallende gelijkenissen tussen de verschillende landen. Ons land telt zeven UZ’s of omgerekend één UZ per 1,6 miljoen inwoners. Daarmee behoort België tot de middenmoot van de landen als  Denemarken, Zweden en Zwitserland. Alleen landen met een groter aantal inwoners zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland eindigen met gemiddelde van één UZ per 2,1 tot 2,5 miljoen inwoners.

In de opleiding van geneesheren spelen de universitaire ziekenhuizen in alle bestudeerde landen en prominente rol.

De derdelijnszorg is vooral in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland een zaak van de universitaire ziekenhuizen. Zweden en Denemarken werken ook met hooggespecialiseerde ziekenhuizen. In zowat alle landen is er een evolutie om gespecialiseerde zorg te concentreren om zo een betere kwaliteit te garanderen.

Budget dat de universitaire ziekenhuizen krijgen voor hun specifieke opdracht (onderzoek, opleiding en derdelijnszorg) in functie van het totaal budget van de universitaire ziekenhuizen

 onvolledige inschatting
 volledige inschatting

Onderzoek lijkt zowat in alle landen een zaak van de universitaire ziekenhuizen te zijn, met uitzondering van Denemarken waar het onderzoek fifty/fifty verdeeld is tussen de universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen. In landen zoals Zwitserland, Duitsland en Denemarken wordt het onderzoek grotendeels structureel gefinancierd, al is er een tendens naar meer projectfinanciering.

100 miljoen euro

De voorbije drie jaar werden de zeven UZ’s meer dan 100 miljoen euro besparingen opgelegd. Door hun specifieke statuut  – de artsen werken in loonverband –  kunnen de UZ’s dit niet compenseren via de participatie van de artsen.

In de bestudeerde landen krijgen de UZ’s voor hun missie gemiddeld 13% van hun budget. Wil België het Europees gemiddelde halen, dan betekent dit een extra injectie van 300 miljoen euro. In een eerste stap vraagt de Raad van universitaire ziekenhuizen van België de toekomstige federale regering de compensatie vanuit de overheid voor de patronale lasten van de geneesheer-specialisten te verhogen van 13% naar 75%: kostprijs 60 miljoen euro.

De return voor de maatschappij is een garantie voor kwaliteitsvolle en innovatieve derdelijnszorg, voor een gedegen artsenopleiding, en voor een behoud van uitmuntend wetenschappelijk onderzoek. Dat laatste is nodig wil men een kwalitatieve opleiding garanderen. De doelstelling moet zijn om de financiering van de Belgisch UZ’s  op zijn minst op het minimale Europese niveau te tillen.

Voor meer persinformatie:

Chantal De Boevere

0479 29 98 78