Missie en visie

" Een dynamische academische medische sector als motor van een goede gezondheidszorg "

België telt zeven universitaire ziekenhuizen. Hun gemeenschappelijk kenmerk is de intensieve samenwerking tussen de universiteit met een medische faculteit en het daaraan gebonden universitair ziekenhuis. Deze samenwerking is cruciaal en leidt tot samenwerkingsverbanden die uniek zijn. Die vormen een antwoord op ontwikkelingen binnen de maatschappij om voor belangrijke medische problemen een oplossing te zoeken. De universitaire ziekenhuizen vervullen door deze unieke combinatie van zorg, onderzoek en opleiding aan het bed van de patiënt een sleutelrol in de innovatieve zorg.

Precies door de combinatie van deze specifieke functies hebben de UZ’s een publieke functie : ze zijn kennisorganisaties van de Belgische gezondheidszorg. Het zijn plaatsen waar onderzoek en uniek expertise vorm krijgen in de zorg voor de patiënt. Dat uit zich op vele manieren : zorg, opleiding, publicaties, deelname aan adviesorganen en commissies.