Cijfers

De zeven universitaire ziekenhuizen vertegenwoordigen samen een omzet van 3,2 miljard euro. Samen zijn ze verantwoordelijke voor 27.500 werknemers, waarvan 2.500 full time geneesheer-specialisten en 1.900 geneesheer-specialisten in opleiding. De Universitaire Ziekenhuizen zijn vaak een belangrijke werkgever in hun regio en hebben aldus een belangrijke maatschappelijke rol.